Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

Analyser

Våre informasjonsanalyser benyttes av ledelsen hos våre kunder som grunnlag for beslutninger.

Vi gjennomfører analyser av medieomtale og av situasjoner som oppkjøpsforsøk, inntreden i nye markeder, generasjonsskifte, børsnoteringer, arbeidskonflikter og andre situasjoner der kommunikasjonen kan få stor økonomisk betydning.

Skriver for kunder
Vi skriver analyser på oppdrag: Oppsummering og konklusjon fra spørreundersøkelser, analyser av trender,  presentasjon av fakta for eksterne beslutningstakere. 

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.