Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

Årsrapporter

En årsrapport er en utmerket kanal til å presentere virksomheten for omverdenen, og også et verktøy for å bygge opp virksomhetens omdømme.

Dette er spesielt viktig for børsnoterte selskaper, men også for selskaper og organisasjoner som er eiet av det offentlige eller får tilført midler fra det offentlige.

Vi har lang erfaring med produksjon av årsrapporter, og kan bidra med strategiske vurderinger, innholdsproduksjon, grafisk design og trykking. Våre ansatte har arbeidet strategisk med årsrapporter for en rekke større selskaper og organisasjoner.

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.