Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

Avisbilag og magasiner

Avisbilag med høy kvalitet

Kime Kommunikasjon produserer avisbilag av høy kvalitet for kunder.

HAVBRUKSMAGASINET
Havbruksmagasinet hadde et opplag på 310.000 eksemplarer og ble distribuert med VG. Mesterkokk Eyvind Hellstrøm, Olympisk gullmedaljør Marit Bjørgen, Næringsminister Trond Giske og sentrale aktører i norsk havbruksnæring er blant de mange interessante intervjuobjektene. 

Havbruksmagasinet var på 60 sider og ble produsert på oppdrag av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) i forbindelse med FHLs 40-årsjubileum.

Klikk her for å lese Havbruksmagasinet

VINDKRAFTMAGASINET
Vindkraftmagasinet ble distribuert med Dagens Næringsliv. Magasinet handler om de enorme mulighetene Offshore Vindkraft gir Norge. Bjørn Dæhlie, Siri Kalvig, konsernsjef Atle Neteland i BKK og adm. dir. Tore Engevik i Vestavind Offshore er blant de ledende aktørene som forteller om sitt syn på Norges satsing på offshore vindkraft.

Klikk her for å lese Vindkraftmagasinet

 

 

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.