Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

Beredskapsplaner

En beredskapsplan skal gjøre et selskap i stand til å reagere raskt og riktig når det oppstår situasjoner som kan få store konsekvenser for selskapet eller selskapets kunder.

En beredskapsplan medvirker til å begrense skadevirkningene og normalisere situasjonen innen akseptabel tid, med minimale kostnader og ofte uten tap av omdømme.

Vi gjennomfører analyser og utarbeider beredskapsplaner basert på analysene. Vi har egne rutiner for kommunikasjon i forbindelse med ulykker og i forbindelse med omdømmekriser.

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.