Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

Børsnotering

kimekom.no - bilde

Vi har gode kunnskaper og bred erfaring fra prosessene i forbindelse med børsnotering. 

Kime Kommunikasjon tilbyr rådgivning og støtte frem mot notering, samt rådgivning og bistand i ettertid.

Børsnoterte selskaper har et omfattende og strengt regelverk å forholde seg til. Dårlig håndtering av informasjon og manglende forståelse av hvordan finanspressen arbeider, gir aksjen en risikopremie.

Vi holder kurs for ledelsen, gjennomgår alt skriftlig materiale og produserer nytt der dette er nødvendig. Vi skriver børsmeldinger og presentasjoner, utarbeider informasjonsstrategier og pressepleieprogram og bistår ledelsen i hektiske perioder. 

Våre ansatte har dekket flere hundre kvartalspresentasjoner som finansjournalister, og har bistått børsnoterte selskaper innen bransjer som olje, seismikk, havbruk, finans, it og industri. 

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.