Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

Etikk

Vi har et bevisst forhold til etikk og mulige interessekonflkter.

Derfor legger vi alltid sterk vekt på etiske vurderinger når vi utfører oppdrag.  Vi arbeider aldri for konkurrerende virksomheter, med mindre kundene gir tillatelse til parallelle oppdrag.

Informasjon vi tilegner oss gjennom oppdrag holdes konfidensielt (også overfor kolleger i selskapet dersom kunden ønsker det).  

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.