Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

Informasjonsstrategi

Godt informasjonsarbeid avhenger av gjennomtenkte planer og løsninger.

En informasjonsstrategi er en analyse av virksomheten og dens omgivelser, og en strukturert plan med tiltak for å bedre omdømmet og oppnå økt lønnsomhet og større trygghet. Vi utarbeider informasjonsstrategier for selskaper og organisasjoner, for ledelsen og når spesielle situasjoner krever det.

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.