Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

Investor Relations

Det er krevende å være ansvarlig for selskapets kontakt med investorer.

Kime Kommunikasjon kan bistå med kompetanse og ekstra kapasitet i hektiske perioder.

Noen finansdirektører og IR-ansvarlige benytter oss som faste rådgivere og diskusjonspartnere, andre ønsker at vi skal skrive børs- og pressemeldinger, lage kvartalsrapporter og på mange måter fungere som en utvidet IR-avdeling. Vi har erfaring og etablerte rutiner.

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.