Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

Kime Kommunikasjon AS

Kime Kommunikasjon AS har særskilt kompetanse innen strategisk kommunikasjon og tekstproduksjon av høy kvalitet. Vårt team har bakgrunn som redaksjonelle ledere og journalister i medier som Dagens Næringsliv, VG, BA, TDN Finans og TV2, samt lang og bred ledererfaring innen kommunikasjon. 

Selskapet ble etablert høsten 2008 av tidligere finansjournalister med bakgrunn fra Dagens Næringsliv-konsernet. Vi er et konsulentselskap som bistår en rekke av Vestlandets største bedrifter, samt nasjonale organisasjoner og børsnoterte selskaper.

Kontor i Bergen, nasjonale kunder

Kime Kommunikasjon har kontor i Bergen sentrum, men en stor andel av kundene har sin hovedvirksomhet i andre deler av landet. Selskapet er eiet av de ansatte og Bodoni-konsernet, Vestlandets største grafiske virksomhet med over 100 års historie.

Selskapet har to forretningsområder: Strategisk kommunikasjon og Tekstproduksjon.

Vi arbeider strukturert og har etablerte rutiner for PR, håndtering av omdømmekriser, Investor Relations-arbeid, informasjonsstrategier, webstrategier, beredskapsplaner og andre prosesser der høy kvalitet på informasjonsarbeidet kan bidra til å bygge eller redde verdier.

Vi har særskilt erfaring fra fiskeri- og havbruksnæringen, finansbransjen, olje- og gassnæringen samt tradisjonell industri.

Innenfor Tekstproduksjon leverer vi alt fra aviskronikker til journalistiske artikler og totalansvar for magasiner. Vi skriver og designer blant annet kundemagasinet til EWOS, internmagasinet til FRAMO og kundemagasinet til SWECO:

Stort nettverk

Kime Kommunikasjon har et et utstrakt nettverk av samarbeidspartnere i ulike kompetansehus. Det gjør at vi kan tilby en lang rekke informasjonstjenester, fra tekstproduksjon og rene designoppdrag til trykk og finansiell analyse, i tillegg til de strategiske.

Bodoni Gruppen eier 34% av aksjene, og vi samarbeider på en rekke prosjekter. Bodoni består blant annet av strategiselskapet Haltenbanken, messe-eksperten Plenum Decora og Bodoni Forlag.

Kime Kommunikasjon har også et formelt samarbeid med Strategisk Kommunikasjon AS i Oslo.

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.