Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

Kronikker

Vi bistår med å utarbeide kronikker.

Kronikker og leserinnlegg er meget gode verktøy for uredigert å kunne nå frem til et bredt publikum, når man vil ta standpunkt i en sak, eller gi tilsvar på artikler i pressen.

For å nå frem til leserne, er det nødvendig å ha kunnskap om hvordan man bygger opp og presenterer sitt budskap. Vi skriver kronikker der oppdragsgiver står som avsender. 

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.