Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

Lansering av nye ledere

Topplederen er i de fleste tilfeller selskapets ansikt utad.

Ved skifte av leder eller nøkkelmedarbeidere, er det derfor viktig å få informasjon om skiftet ut i det offentlige rom og bygge et godt omdømme for den nye lederen. Dette er en krevende prosess som krever et grundig forarbeid.

Vi kan tilby støtte og gjennomføring av lansering av nye ledere og nøkkelmedarbeidere.

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.