Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

M&A

Ved oppkjøp og fusjoner er riktig og profesjonell informasjonshåndtering avgjørende for prisingen. Klønete håndtering av informasjon kan i verste fall medføre at transaksjonen ikke blir gjennomført.

Vi bistår i alle faser av M&A - fra forberedelser til utarbeidelse av prospekt, medietrening, beredskapsplaner, internkommunikasjon og utvikling av informasjonsmateriell til journalister, myndigheter, investorer, tilretteleggere, ansatte, ledelse og styre i alle involverte selskaper.

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.