Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

Magasinproduksjon for SWECO

SWECO består av rådgivende ingeniører og er blant Nord-Europas fremste i sin bransje.

Kime Kommunikasjon bidrar bidrar fast som til SWECOs kundemagasin på papir og på nett. Design gjøres i samarbeid med vårt morselskap Bodoni.

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.