Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

Omdømmehåndtering

Kime Kommunikasjon har bred erfaring i å håndtere omdømmekriser.

En omdømmekrise oppstår når selskap, organisasjon eller ledelse anklages for å opptre uproft eller uetisk. Omdømmekriser kan ødelegge et selskap om de ikke håndteres godt. Når børsnoterte selskaper går omdømmekriser vil aksjekursen som regel falle.

Vi har erfaring og nødvendige rutiner

Kime Kommunikasjon kan stille et team på kort varsel om kundene trenger bistand. Kriser krever at beslutninger må fattes raskere enn vanlig, og beslutningene kan få dramatiske konsekvenser. Vi vet hvordan pressen arbeider, vi kjenner børsreglene og vi vet hva som kreves for å begrense skadevirkningene av omdømmekriser. 

Forebygging

Gode beredskapsplaner og effektiv krisehåndtering er nøkkelen til å klare seg i en krisesituasjon. Vi bistår våre kunder med å gjennomføre analyser i forkant, utarbeide beredskapsplaner basert på analysene, trene organisasjonen og bistå når kriser oppstår. 

 

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.