Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

PR

God omtale i mediene er mer verdifullt enn annonsering. Vi kan bistå med utforming av budskap, timing, valg av informasjonskanaler og kontakt med journalister.

Vi holder også mediekurs, der deltakerne får en innføring i hvordan pressen fungerer, hvordan journalister arbeider og hvordan man forholder seg profesjonelt til pressen.

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.