Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

Presentasjoner

Kime Kommunikasjon bistår med utvikling og kvalitetssikring av presentasjonsmateriale. Arbeide kan inkludere strategi, struktur, innholdsproduksjon og design.

Våre ansatte har dekket flere hundre kvartalspresentasjoner som finansjournalister, vært rådgivere ved børsnoteringer og produsert presentasjoner i forbindelse med roadshow, kapitalmarkedsdager og M&A (oppkjøp og fusjoner).

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.