Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

Pressehåndtering

En journalist har makt til å endre ditt og selskapets omdømme nærmest umiddelbart. Pressen når mange samtidig og oppfattes av opinionen som en objektiv ekspert.

Alle som uttaler seg offentlig på vegne av et selskap eller en organisasjon bør ha kunnskaper om hvordan pressen fungerer og hvilke rettigheter man har. Dersom man tar hensyn til deadliner og journalistens krav til hurtighet og nøyaktighet i informasjonen, reduseres faren for misforståelser i det offentlge rom. 

Profesjonell håndtering av pressen

Vi bistår med å gjøre selskapet klart til å møte offentlighetens søkelys, bistår med å velge budskap, utformer meldinger, lager pressemapper og trener talspersoner i å bli trygge i sine roller.

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.