Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

Produksjon

kimekom.no - bilde

 

Kime Kommunikasjon leverer tekster og redaksjonelle publikasjoner av høy kvalitet. Vi kan også ta ansvar for prosjekter fra idéfase til publisering, opplæring av redaksjonelle medarbeidere eller fungere som redaktør, webredaktør eller informasjonssjef.

Vi leverer i dag journalistiske artikler til internmagasiner og kundemagasiner i store konsern, produserer temaaviser av høy kvalitet, skriver nyhetsbrev rettet mot politikere/beslutningstakere, pressemeldinger, børsmeldinger og årsrapporter.

Magasiner for kunder
Sammen med vårt morselskap Bodoni står vi for tekst, foto og design for flere magasiner av høy kvalitet. Da inngår vi også som en del av redaksjonen og tar deskjobbing. Eksempler på faste oppdrag er EWOS sitt kundemagasin FORUM, Framo sitt internmagasin Framoposten og SWECO sitt kundemagasin Moment.

Analyser og rapporter 
Vi skriver analyser på oppdrag av kunder. Eksempler er rapporter i forbindelse med spørreundersøkelser, markedsanalyser på vegne av fondsforvaltere eller aksjonærinformasjon for børsnoterte selskaper. 

Eksempler på redaksjonelt produkt vi har hatt ansvaret for:
Vindkraftmagasinet (bilag i Dagens Næringsliv) 
Havbruksmagasinet (bilag i VG) 

 

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.