Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

Strategi

kimekom.no - bilde

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier. En bedrifts kommunikasjon internt og med omverdenen er så viktig for verdiutviklingen at den bør planlegges godt.

Kime Kommunikasjon utvikler og gjennomfører informasjonsstrategier:

  • Endring av forretningsstrategi eller profil
  • PR/økt oppmerksomhet 
  • Håndtering av omdømmekriser
  • Lobby/informasjon til politikere og embedsverk
  • Lansering av nye produkter og inntreden i nye markeder
  • Bytte av toppsjef
  • Internkommunikasjon ifm endringer eller omdømmeutfordringer
  • Forsvar mot svertekampanjer
  • Kommunikasjon ifm tvister og rettssaker 

Alle våre strategier baseres på analyser og ender opp i konkrete planer og forslag til tiltak. Vi arbeider strukturert og har utviklet egne modeller for håndtering av omdømmekriser.

Ansatte i Kime Kommunikasjon har utviklet kommunikasjonsstrategier for organisasjoner og bedrifter i en lang rekke bransjer, og vi har etablerte rutiner og informasjonsverktøy som kan overføres våre oppdragsgivere.

 

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.