Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

Strategier

kimekom.no - bilde

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier. Vi utarbeider informasjonsstrategier for selskap og toppledelse, og vi bidrar i forbindelse med spesielle situasjoner som omdømmekriser, børsnoteringer, oppkjøp, lederskifte og utvidelse av virksomheten.

Velg i menyen til venstre for å lese mer om våre tjenester innen strategisk kommunikasjon, eller kontakt oss for et møte.

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.