Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

Tekstproduksjon

kimekom.no - bilde

Journalister skriver på en annen måte enn teknikere, finansfolk og tekstforfattere i reklamebyråer.

Vi bistår med å skrive tekster til års- og kvartalsrapporter, kundemagasiner, markedsrapporter og aksjonærbrev. Vi kan også gi opplæring til informasjonsmedarbeidere og journalister og bidra med å utvikle rutiner for redaksjoner. Vi kan ta ansvar for prosjekter fra idéfase til publisering. Velg i toppmenyen for å lese mer om våre tjenester, eller kontakt oss for et møte.

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.