Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

Tekstproduksjon

Internaviser, kundemagasiner, medlemsblader og innstikk til aviser er hyppig benyttede kommunikasjonskanaler for selskaper.

Å skrive fengende tekster og artikler kan likevel være utfordrende. Riktig presentasjon og vinkling av det redaksjonelle innholdet er en viktig suksessfaktor. Vi har lang erfaring med produksjon av tekster og innhold, og kan også tilby grafisk design og trykking av de fleste typer kundemagasiner og trykksaker.

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.