Strategisk og finansiell kommunikasjon

Kime Kommunikasjon bistår børsnoterte selskaper, toppledere, større organisasjoner og virksomheter med finansiell og strategisk kommunikasjon, inkludert krisehåndtering og omdømmeforvaltning.

Web og webredaktør

Oppbygging og drift av et nettsted er ressurskrevende, og man må ha gode kunnskaper om internett for å kunne lykkes i arbeidet. For at et nettsted skal være attraktivt er det mange forhold som spiller inn.

Vi kan tilby støtte til etablering og drift av nettsted for selskaper.

Vi kan påta oss rollen som webredaktør og sørge for at nettstedet blir optimalisert. Våre ansatte har erfaring fra utvikling av websider og internweb for blant andre børsnoterte selskaper, banker, nettaviser, forvaltere og ideelle organisasjoner. Vi har lang erfaring med å skrive tekster for web og med å strukturere og styre trafikken på nettsidene.

Børs og Finans

Vi har særskilt kompetanse og erfaring innen finansiell kommunikasjon.

Strategier

Informasjon kan benyttes til å bygge verdier eller redde verdier.